1. Головна
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Пропускний режим та правила...

Пропускний режим та правила відвідування

Погоджено
Протоколом засідань
Батьківських зборів
№ 1 від 07.09.2018р.
  ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Жовтневської школи-саду №86
Херсонської міської ради
_______________І.М. Мацуєва
«____»____________2018р.

Порядок

організації пропускного режиму та

правил відвідування

Жовтневської школи-саду № 86

Херсонської міської ради

1.Загальні засади

1.1.Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування школи-саду (далі – порядок) розроблено згідно з Примірним порядком організації пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти міста Херсона та відповідно до рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 19.06.2018р. «Про затвердження Примірного порядку пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти м.Херсона»з метою створення безпечних умов для дошкільників ,учнів, працівників школи-саду, запобігання небезпечним ситуаціям, проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладу, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників та вихованців школи-саду.

1.2. Власний порядок обговорюється на загальних зборах учасників освітнього процесу.

1.3. Пропускний режим – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу. Пропускний режим в будівлі школи-саду передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності школи-саду і визначає порядок пропуску вихованців, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень школи-саду.

1.4. Охорона приміщень забезпечується сторожами школи-саду.

1.5. Виконання вимог, що визначаються Примірним порядком і власними порядками школи-саду, є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у школі-саду , вихованців та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях школи-саду.

1.6.Власний порядок школи-саду розміщуються на сайті та на стенді у вестибюлі першого поверху будівлі.

1.8. Власний порядок школи-саду є обов’язковим до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами закладу освіти.

2. Порядок проходу в будівлю школи-саду для вихованців

2.1. Пропускний режим у будівлю школи-саду , а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечують відповідальні особи.

2.2. Вихованці проходять в будівлю через центральний вхід з 7.00 годин до 8.15 годин

2.3. Вихід дошкільників із приміщення на екскурсії, чи на інші позадошкільні заходи відбувається організовано і в супроводі вихователя або вчителя.

2.4. Вихованці проходять у заклад тільки в супроводі батьків або осіб, що їх замінюють, які передають дітей безпосередньо вихователю або вчителю.

3. Пропускний режим для працівників школи-саду

3.1. Адміністрація та інші працівники знаходяться у приміщенні закладу відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклад згідно з графіком роботи.

3.2. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

4. Пропускний режим для батьків вихованцівабо осіб, які їх замінюють

4.1. Батьки дошкільників, учнів або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі школи-саду через центральний вхід за наявності списків осіб,які супроводжують дітей та забирають дітей ,затверджених директором.

4.2. З педагогами батьки зустрічаються коли приводять та забирають дитину додому, на батьківських зборах.

4.3. Педагоги зобов’язані заздалегідь попередити відповідальну особу про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

4.5. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до школи-саду з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами.

4.6.Прохід до школи-саду батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що відповідальну особу інформують заздалегідь.

4.7. У випадках незапланованого приходу до школи-саду батьків вихованців або осіб, які їх замінюють, відповідальна осаба з’ясовує мету їхнього приходу і пропускає в будівлю школи-саду, погодивши це з адміністрацією закладу та з обов’язковою реєстрацією у журналі обліку відвідувачів.

5. Пропускний режим для відвідувачів школи-саду

5.1. Відвідувачі проходять у будівлю школи-саду тільки через центральний вхід.

5.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують школу-сад за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі – Журнал).

5.3. Посадові особи, які прибули до школи-саду з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

5.4.Групи осіб, що відвідують школу-сад для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.

5.5. На прийом до директора школи-саду, за попередньою домовленістю або в дні прийому, відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально).

5.6. Для виклику працівника школи-саду або представника адміністрації необхідно звертатися до відповідальної особи.

5.7. При відвідуванні школи-саду відвідувач зобов’язаний за проханням відповідальної особи надати на візуальний огляд принесені з собою речі, які викликають підозру, для недопущення внесення в будівлю школи-саду алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, відповідальна особа затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику адміністрації школи-саду та діє у відповідності до отриманих вказівок.

5.9.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі школи-саду, відповідальна особадіє за вказівками директора закладу або його заступника.

5.10. Прохід територією школи-саду дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації знаходження на території школи-саду та прохід нею стороннім особам заборонено.

6. Пропускний режим для автотранспортних засобів

6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію школи-саду встановлюється дозволом адміністрації закладу.

6.2. Допуск без обмежень на територію школи-саду дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

6.3. Паркування автомобільного транспорту на території школи-саду без дозволу адміністрації заборонено.

7. Правила поведінки відвідувачів школи-саду

7.1.Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні школи-саду зобов’язані:

7.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

7.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, дошкільників та інших відвідувачів школи-саду.

7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників школи-саду.

7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, працівниками школи-саду їх службових обов’язків.

7.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

7.1.6. Бережливо ставитися до майна школи-саду, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.

7.1.7. При вході до будівлі школи-саду відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у відповідальної особи з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі школи-саду.

7.2. Відвідувачам школи-саду забороняється:

7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях школи-саду без дозволу на те адміністрації, відповідальної особи чи педагога.

7.2.2. Виносити з приміщення школи-саду документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгоджені з адміністрацією школи-саду.

7.2.4. Приносити у школу-сад алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

7.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території школи-саду. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.

7.2.6. Вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюля.

7.2.7. Входити до школи-саду в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудному одязі.

7.2.8. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки школи-саду фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, котрі здійснюють пропускний режим.

7.3. Відповідальність відвідувачів школи-саду за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування школи-саду:

7.3.1. У випадку порушення відвідувачем школи-саду пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження відповідальною особою або працівником школи-саду та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.

7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних дій відповідальна особа або адміністрація школи-саду повідомляє про це правоохоронні органи.

7.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна школи-саду на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

8. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння

8.1. Прохід осіб в приміщення школи-саду з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

8.1.1. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.

8.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю школи-саду за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення, та супроводжуються до директора .

9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території школи-саду, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після пред’явлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або представника адміністрації школи-саду.

10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території школи-саду

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) школи-саду для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або завгоспа.

11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

11.1. Пропускний режим в будівлю та на територію школи-саду на період надзвичайних ситуацій обмежується.

11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів ясел-садка з приміщень та порядокїхньоїохорони

12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів школи-саду при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок охорони приміщень розробляються адміністрацією школи-саду, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні школи-саду на видному й доступному для відвідувачів місці.

12.3. Пропуск відвідувачів у приміщення школи-саду припиняється.

12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, – забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію школи-саду.

13. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в школі-саду

13.1.Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в школі-саду, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування школи-саду (далі – Порядок) всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами покладається на директора школи-саду.

13.2. Директор школи-саду наказом призначає відповідальних по закладу за здійснення заходів пропускного режиму та дотримання норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами відповідно до розподілу обов’язків.

Людям із порушенням зору