1. Головна
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Використання варіативної частини навчального...

Використання варіативної частини навчального плану

Згідно Державного стандарту початкової освіти освітня галузь «Природознавство» в 4 ому класі школи-саду № 86 реалізується через навчальний предмет «Природознавство» – по 2 години на тиждень.

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальний предмет «Я у світі» в 4 класі – по 1 годині на тиждень.

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» у 4 класі реалізуються згідно інваріантної складової робочого навчального плану через навчальні предмети «Фізична культура» – 3 години на тиждень та «Основи здоров’я» – 1 година на тиждень.

Реалізація завдань освітньої галузі «Мистецтво» для учнів 4 класі школи-саду № 86 згідно інваріантної складової робочого навчального плану проходить шляхом вивчення навчальних предметів «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» по 1 годині на тиждень.

Освітня галузь “Технологія» в закладі реалізується шляхом вивчення навчального предмету «Трудове навчання» – 1 год. на тиждень для учнів 4 класу та предмету «Інформатика» для учнів 4-ого класу згідно Державного стандарту початкової освіти.

Поділ класів на групи при вивченні предмету «Інформатика» здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами)».

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з місцевими органами управління освітою. 2019-2020 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 24 травня 2020 року

. Навчальні заняття згідно рішення педагогічної ради (протокол № 01 від 01.09.2019) будуть організовані за семестровою системою: І семестр – з 02 вересня до 24 грудня, ІІ семестр – з 13 січня до 29 травня.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень.

Тривалість уроків становить: у 1-му класі – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи.

Державна підсумкова атестація учнів 4-их класів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547.

Навчальні екскурсії учнів 1-4 класів згідно рішення педагогічної ради Жовтневської школи-саду № 86 ( протокол № 1 від 28.08.2019) будуть проведені протягом року.

IV. Використання варіативної частини навчального плану

Варіативна складова використовується за результатами анкетування батьків та для забезпечення належного рівня загальноосвітньої підготовки і соціально-особистісного розвитку учнів молодшого шкільного віку. Створюються умови для розширення і поглиблення знань з основним предметів та іноземної мови для розвитку пізнавальних творчих здібностей учнів, для їх творчого самовираження. З метою розвитку учнівської компетентності та доцільності використання навчальних годин за рахунок варіативної складової збільшено кількість годин на вивчення предметів освітніх галузей: «Навчання грамоти» – українська мова і література 1-2 класи по 1 годині, що передбачає поглиблене вивчення предметів мовно-літературного циклу, орієнтацію їх змісту на наступність між ланками освіти та з метою забезпечення безперервної освіти. Варіативна складова Типових навчальних планів 1-4 класи / Упор.:Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець,2009, «Розвиток творчих здібностей» в 4 класі 1 година згідно «Програми курсів за вибором початкових класів. Варіативна складова Базового навчального плану. Книга 3/ Упор.: Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль, А.В. Лотоцька. – Тернопіль: Мандрівець, 2012».

Таблиця розподілу навчального часу учнів 4 класу між навчальними предметами

на 2019-2020 навчальний рік

Наказ МОН України

від 20.04.2018 року № 407 додаток№1

Освітні галузіНавчальні предметиКількість годинна тиждень у класах


Мови і літератури /
Українська мова7 + 1
Мовно- літературнаІноземна (англійська) мова2
Математика/ МатематичнаМатематика4
Я досліджую світЯ досліджую світ
ПриродознавствоПриродознавство2
СуспільствознавствоЯ у світі1
МистецькаОбразотворче мистецтво
Музичне мистецтво_
МистецтвоОбразотворче мистецтво1
Музичне мистецтво1
ТехнологіїТрудове навчання1
Інформатика1
ТехнологічнаДизайн і технології
Здоров’я і фізична культура /ФізкультурнаОснови здоров’я1
Фізична культура3
Разом21+3+1
Курси за вибором
Розвиток продуктивного мислення_
Розвиток творчих здібностей1
Іноземна мова_
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня23
Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових26
Кількість учнів у класі10

Людям із порушенням зору